Holtan Entreprenør utfører alt av arbeid innen graving, riving, muring, pussarbeid, etongarbeid, vann og avløp, steinlegging, og sprengning.

Kontakt Holtan Entreprenør på telefon 45204990, eller på epost til holtan@holtan.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *